fbpx

AACI มาตรฐานระดับสากล ที่หลายประเทศทั่วโลกยอมรับ

American Accreditation Commission International

     การที่เราจะวางใจให้ใครมาดูแลสุขภาพ และการรักษาของเรา เราต้องมั่นใจใช่ไหมครับ สถานพยาบาลที่เราเข้าทำการรักษา ปลอดภัย น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ?

     Health Link Clinic เรามุ่งมั่นในการดูแลรักษา และให้บริการ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่าเรามุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางธุระกิจที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มีความสุขในทุกย่างก้าว ของการใช้ชีวิตกับทุกคนในครอบครัว เราจึงยึดถือความปลอดภัยและมาตรฐานของกระบวนการ การรักษา ของคนไข้มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอ เราจึงได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบกับคณะกรรมการอันทรงเกียรติจาก AACI เพื่อยกระดับมาตรฐานคลินิกของเรา

AACI คืออะไร

     AACI (American Accreditation Commission International) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านสุขภาพและการแพทย์ ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้หน่วยงานด้านสุขภาพพัฒนาผลการดำเนินงานของตนเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและระบบสุขภาพโดยรวม

     มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดย AACI นั้นครอบคลุมหลายสาขาของสุขภาพภายใต้การดูแลของหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ผู้ป่วยนอก สถานบริการฟื้นฟูสุขภาพ สถานบริการดูแลเวลเนส ผู้ให้บริการด้านรักษาหลักและบริการดูแลระยะยาว บริการดูแลที่บ้าน สถานบริการด้านจิตเวชและพฤติกรรม และอื่นๆ มาตรฐานนี้จะได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้มั่นใจแก่ผู้ส่งเสริม ผู้ป่วย กรรมการ บริษัทประกัน และหน่วยงานกำกับดูแล

     นอกจากนี้ AACI ยังให้บริการเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง และการรับรองคุณภาพที่รวมมาร่วมกับความต้องการระดับรัฐบาลและระดับนานาชาติอื่นๆ อีกด้วย การรับรองของ AACI เน้นที่การผสมผสานระบบการดูแลความเสี่ยงทางคลินิกกับมาตรฐานการจัดการที่รู้จักทั่วโลก เช่น ISO 9001, ISO 27001 และ ISO 31000 และยังครอบคลุมเรื่องจริยธรรม การฆ่าเชื้อและการบำบัด รวมถึงระบบการรักษาข้อมูลที่มีความปลอดภัยด้วย

ความน่าเชื่อถือของ AACI : ปัจจุบันมีสถานพยาบาลหลายแห่งเข้าร่วมการตรวจสอบเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน AACI เช่นเดียวกัน และ AACI เป็นมาตรฐานที่ต้องทำตามกฎข้อบังคับของ CMS, ISQua, WHO และข้อกำหนดอื่นที่รู้จักในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ จึงเป็นมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูง

คลินิกเราได้รับการรับรองอะไรบ้างจาก AACI

     Health Link Clinic เราได้ทำการปรับปรุงระบบการทำงาน การบริการดูแลคนไข้ สภาพแวดล้อม และความเรียบร้อยภายในคลินิก เป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ไม่ได้รับมาโดยง่าย เพราะเป็นมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงหลายอย่างในคลินิก ให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อยกระดับมาตรฐานของคลินิกเราเข้าสู่มาตรฐานระดับสากลที่หลายประเทศทั่วโลกยอมรับ

 • รับรองความปลอดภัยของขั้นตอนกระบวนการรักษา
       ในทุกขั้นตอนของการรักษาต้องมีความปลอดภัยของคนไข้มาอันดับหนึ่ง เรามีแผนสำรองฉุกเฉินหากเกิดความเสี่ยงใดๆ เกินขึ้น พนักงานทุกคนภายในคลินิก ต้องผ่านการอบรมการช่วยชีวิตฉุกเฉิน แผนส่งคนไข้ต่อไปที่โรงพยาบาลด่วน การเกิดเหตุไฟไหม้ แผนอพยพผู้ป่วย พนักงาน และแผนสำรองหากเกิดเรื่องอื่นๆ
 • มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนทุกขั้นตอน
       ในขั้นตอนการทำงานของเรา ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนเข้ามาทำการรักษา ระหว่างทำการรักษา และหลังการรักษา จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ในทุกขั้นตอน เพื่อให้คนไข้เกิดความสบายใจ และปลอดภัยในทุกขั้นตอน และมั่นใจว่า คนไข้จะได้รับข้อมูลก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และหลังการรักษาได้อย่างเพียงพอ
 • การเก็บรักษายา การจ่ายยา และการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
       เรามีห้องจัดเก็บอุปกรณ์ยาที่ถูกควบคุมอุณภูมิ ปลอดเชื้อ และการจัดส่งยาที่ปลอดภัยมากซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาที่ใช้รักษาผู้ป่วย
 • ความปลอดภัยของเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
       เครื่องมือ และอุปกรณ์ของเรามีการ Sterillzed ตรวจหาเชื้อ และมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญตรวจสอบอุปกรณณ์ และมีการซ่อมบำรุง อัพเดทซอร์ฟแวร์อยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการรักษา
 • จัดการความเสี่ยงที่จะเกิดภายในคลินิก
       เรามีมาตรการตามหลักสากล เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในคลินิกเป็นอย่างดี
 • การคัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ
       พนักงานทุกคนถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทำงานสูง มีใบรับรองการทำงาน ใบประกาศนียบัตร และให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่ออยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์โรคติดต่อทางอากาศ
 • มีการอบรมส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ 
       เรามีการอบรม การทำงาน เพิ่มพูลทักษะความรู้ ความสามารถ ของพนักงาน เพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแล การบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างที่สุด
 • การเตรียมทรัพยากรในทุกด้านให้เพียงพอ
       เรามีการสำรองยา ระบบจัดการสต๊อคของยา และการเตรียมทรัพยากรบุคคลที่เพรียบพร้อมต่อความต้องการของคนไข้ มุ่งเน้นความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก
 • การดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
       เรามีแผนงานในการติดตามอาการของคนไข้ หลังเข้าทำการรักษา ในทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ หากได้รับการรักษาไปแล้ว หากพบความเสี่ยงใดๆ จะป้องกันแก้ไขรับมือได้อย่างทันท่วงที กับบริการ Health Care By Health Link Clinic
 • มีการจัดเก็บประวัติการรักษา และข้อมูลของคนไข้ที่ได้มาตรฐาน
       เรามีการทำสัญญาการทำ MOU กับบริษัทที่ให้บริการ Data Center เพื่อจัดเก็บรักษาข้อมูลของคนไข้ และมอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลคนไข้ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privacy Policy
 • สภาพแวดล้อมภายในคลินิก และห้องทำหัตถการ
       สภาพแวดล้อมภายในคลินิกสำคัญ เรามีระบบการจัดการ เรื่องของ Air Flow อุณหภูมิ ความสะอาด และกำจัดเชื้อ มาตรการต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักสากล อีกทั้งยังออกแบบความสวยงามภายใน ให้มีความสบายใจ และสบายกายมากที่สุด

     เพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลการบริการ และความปลอดภัยสูงสุดในทุกมิติของการฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อม เฮลท์ลิ้งก์คลินิกของ เราใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการเข้ารับบริการ เพื่อให้ผลของการเข้ารับบริการออกมามีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสูงที่สุด เพื่อตอบสนองของความต้องการ และความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของคนไข้ในทุกระดับและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 

     โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ที่มีทั้งความรู้ความสามารถ เข้าใจในรอยโรคอย่างแท้จริง ในการตรวจวิเคราะห์ และวางแผนการรักษา เพื่อให้คนไข้ สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

     ทั้งนี้บุคลาการทางการแพทย์ทุก ๆ ท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดจำกัดด้านความรู้ความสามารถในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ เรามุ่งมั่นในการแสวงหานวัตกรรม และนำเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ จากต่างประเทศ  ที่ได้รับการรับรองแล้วมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ที่แม่นยำและตรงจุด เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดจากรักเข้ารับบริการ เพราะความสุข และรอยยิ้มของคนไข้ ที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข นั้นแหละครับคือผลสัมฤทธิ์ ของการรักษาที่เราต้องการอย่างถึงที่สุด

 เฮลท์ลิ้งคลินิกจึงจะไม่หยุดที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงสุขภาพที่ดีให้กับคนไข้ เพราะรอยยิ้มของคนไข้ คือความสุขของพวกเราทุกคน และนี่เป็นคำตอบว่าทำไมต้องเลือก สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก AACI เราขอขอบคุณคนไข้ทุกท่านอีกครั้งที่วางใจให้เราได้ดูแลสุขภาพของคุณ

Facebook
Twitter